close
تبلیغات در اینترنت
***** شعر ناب پارسی ***** - مطالب ارسال شده توسط mkaa1153
loading...

***** شعر ناب پارسی *****

پایگاهی مستقل برای نشر ادبیات پارسی

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 31 سه شنبه 3 فروردين 1395 نظرات ()

لب های تو ! (عشق وعرفان)

شعر:محمد کدخدایی

Your lips! (Love and Mysticism)

Poetry: Mohammad Kadkhodaie

دلم میخواد ای عشق  تو را هر لحظه دیدن،

از گل لبهای تو بوسه ی زندگی چیدن.  

میان بازوان گرم وداغت لمیدن و دنیدن.

از اون لب های خوشگلت دوست دارم شنیدن! 

ولیکن ازین بازار مکاره بجز هیچ نخریدن  !

دلم میخواد ، دلم میخواد  "نانازم" من پریدن  !

همه ی پرده های تفرقه ، تبعیض ،من و ما را دریدن  !

دلم میخواد برم اونجا که جز تو کس نباشه .

وحیوان ونبات باشه جماد باشه ؛

ولی  آدم  نباشه !

و اونوقت هی پریدن ، هی پریدن 

هی پریدن  !.......

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

محمدکدخدایی

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 29 سه شنبه 3 فروردين 1395 نظرات ()

صوفی ! (عرفان)

شعر: محمد کدخدایی

Sufi! (Mysticism)

Poetry: Mohammad Kadkhodaie

ای عشق به بیغولۀ این بندۀ بی دل نظری کن.

از روی مماشات برین صوفی بی رنگ گذری کن.

ما را ز الطافِ کریمت قدحی ده،

 برمستی وبیهوشیِ این بندۀ بی بند نظری کن .

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض 

محمد کدخدایی

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 17 جمعه 18 ارديبهشت 1394 نظرات ()

چگونه میتوان بخدا رسید ؟ !!!!{عرفان }

 

هرگز نتوان بخدا رسیدن؟!

چگونه می توانی خدا را در خویش بیابی ؟

چگونه از عشق او از رحمت او از لذت هم آغوشی با او بهره مند خواهی شد ، سیراب خواهی شد ،

وقتی که همۀ درها را بسته ای  .

خداوند می خواهد از چشما نت ،از گوشهایت ، زبانت ،دستها یت و بالاخره ازهمه ی وجودت خودش را بیان کند خود ش را

عیان کند و تو قرار است محمل روح خدا باشی .

خداوند میخواهد خودش راعشقش را ،زیباییش را آرامش وشادی ابدیش را ازطریق تو ساطع کند

از طریق تو صادر کند تا همۀ هستی ازطریق تو !، متمتع شوند .

و آنگاه تو همۀ درها را بسته ای گوش هایت را،چشم هایت راهوشت را ، جانت را  .

وغرقی در اندیشۀ عریان و مجردِ به خدا رسیدن   !

چگونه وچطور می توان به خدا رسید ؟

این بدان معنا می ماند که خداوند در سویی ، وتو در سوی دیگری .

واین گونه اندیشیدن وگفتن ما را سخت از انچه بدان امیدواریم دور وکور خواهد کرد !

وقتی مومنیم بر اینکه انا اقرب الیه من حبل الورید....(1)

وقتی مومنیم بر اینکه نفخت فیه من روحی.......     (2)

وقتی مومنیم بر اینکه داخل فی الاشیاء ولا بالممازجه وخارج فی الاشیاء ولا بالمباینه    (3)

پس چگونه برغم آیات قرآن خصوصا ، وسپس احادیث وروایات منقول ومعقول ومنطقی

موجود ، عموما ؛خدا را در آسمان ها می جوئیم ! .

وغافلیم از اینکه اگر بخواهیم برای خداوند جایی ومکانی تعیین کنیم  بطورناآگاهانه برای خداوند

جسم وفرم وحجم قائل شده ایم  !!

بیهوده نیست که لفظ نادرست به خدا رسیدن اینقدر در میان ما رائج شده و متاسفانه عواقب ناپسند بسیاری نیز

بر آن مترتب شده  ؟!

در حالیکه طبق تصریح قران خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است .(قران 1)

طبق تصریح قرآن خداوند از روح خویش در انسان دمیده .(قران 2)

طبق تصریح مولا علی : خداوند داخل است در اشیاء ولی نه بگونه ای که با آنها ممزوج ومخلوط شود و

خارج است از اشیاء ولی نه آنگونه که نسبت به آنها مباینتی حاصل  گردیده واز آنها جدا شود  !!!  .(مولا علی 3)

پاسخت را در همین سه مورد از صدها مورد آیه وحدیث وروایت خواهی گرفت  . البته اگر

این درک واحساس عمیق  وحقیقی این که : خدا در من است ! را بخواهی که درک کنی واحساس !

واز خواب مصنوعی دروغ پردازی ها وتحبیس درباورهای گذشته ی در گذشته ای که قران نیز علیه آنها به کرات

برخاسته برخیزی.... وچون "بیدار" شوی آگاه میشوی و چون" آگاه" شوی "آزاد" می شوی  !

 آزاد از همه ی قید وبندهایی که خود بر دست وپای دلت بسته  !

وچون آزاد شوی ورها از بند ، همه موانع وفاصله های مصنوعی را براحتی از پیش پای خود

برداشته و دیگر نخواهی گفت می خواهم به خدا رسید .....

که خواهی گفت میخواهم با خدا یکی شوم  !

میخواهم بگذارم که خدا در من برفروزد وبرشورد

وچون نگاه میکنم خدا است که می نگرد .

چون گوش فرا می دهم خدا است که می شنود .

و خدا است که خردش را شادمانیش را آرامش ونشاطش را عشقش را امید وانرژی

مثبتش را از ما بیان خواهد کرد .

وبه همه ی موجودات هستی اعم از جامدات و نباتات وحیوانات وانسان ها یی که منتظرو محتاج

این انرژی هستند اعمال کند.......ناتمام

                                                                                            محمد کدخدایی

 

 

 

 

 

 

 

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 15 یکشنبه 13 ارديبهشت 1394 نظرات ()

 (سگ ها رامکشید "من"را بکشید !)

بیچاره سگ ها !

که جرمشان ؛

گرسنگی و تشنگی  ،

بی خانمانی  ،

بی کسی  ،

بی پناهی  ،

بی قلاده ای ازطلا !

 

با چشمانی مهربان

وسرشاراز اعتماد و

وفاداری  !

در ازای لقمه ای نان

حاضر به هرفداکاری  !

بی نامردی و

حرام کاری !

قساوتمندانه وشقاوتمندانه

کشتندشان  !

 

پشته پشته !

کشته کشته   !

سگ های بیچاره ی گشنه !!!!!!........

 

آهای  !......

سگ ها را مکشید !

"خود" را بکشید !

 

سگ ها مظلومند و مجبور

و آدمک ها ظالمند و جابر  !

 

سگ ها سرشار وفا

انسانک ها مشحون جنایت وجفا  !

 

سگ ها حق انسان را حافظند

آدمها حقوق بشر را ناقضند  !

 

سگ ها صاف وپاکند

مترسک ها پر غل وغش ولافند  !

 

سگها حافظ گوسفندانند

اینان گرگان آدمخوارند  !

 

سگ ها مدافع یاران غارند

انسانک ها دافع وکشندگان اصحاب کهفند  !

 

آهای  !

کران !

کوران !

بترسید ازخشمِ خدایی که ؛

کند طوفان !

 

سگ ها ی نجیب را

به اتاق گاز مَکِشید

آنان را مکشید  !

 هیتلردرون را بکشید !!!!

"خود" را بکشید  !

اسلام را به چالش مکشید

از دستان پر خونتان خجالت بکشید  !

 

اگرتشنه ی خونید ؛.....

"من"را بکشید

"تن" را بکشید

"مرا" بکشید !

زیرا من نیز ؛

 گرسنه ام ،

تشنه ام  ،

بی خانمانم

مظلومم  !

 

محکومم بجرم بیگناهی !

ناجوانمردانه ؛

مطرودم !

 

"مرا" بکشید !

تا شاید تشفی پذیرد

قساوتتان 

شقاوتتان   !

 

(بجرم گرسنگی)

سگ ها را مکشید !

س...گ ها را مکشید

س..گ..ها...را...م....کش....ید !

sher-erfan.blogfa.com

شعر عرفان واعتراض

 

محمد کدخدائی !

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 15 پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394 نظرات ()

Do,nt kill dogs……kill me !

(سگ ها رامکشید "من"را بکشید !)


بیچاره سگ ها !

که جرمشان ؛

گرسنگی و تشنگی  ،

بی خانمانی  ،

بی کسی  ،

بی پناهی  ،

بی قلاده ای ازطلا !

 

با چشمانی مهربان

وسرشاراز اعتماد و

وفاداری  !

در ازای لقمه ای نان

حاضر به هرفداکاری  !

بی نامردی و

حرام کاری !

قساوتمندانه وشقاوتمندانه

کشتندشان  !

 

پشته پشته !

کشته کشته   !

سگ های بیچاره ی گشنه !!!!!!........

 

آهای  !......

سگ ها را مکشید !

"خود" را بکشید !

 

سگ ها مظلومند و مجبور

و آدمک ها ظالمند و جابر  !

 

سگ ها سرشار وفا

انسانک ها مشحون جنایت وجفا  !

 

سگ ها حق انسان را حافظند

اینان حقوق بشر را ناقضند  !

 

سگ ها صاف وپاکند

مترسک ها پر غل وغش ولافند  !

 

سگها حافظ گوسفندانند

اینان گرگان آدمخوارند  !

 

سگ ها مدافع یاران غارند

انسانک ها دافع وکشندگان اصحاب کهفند  !

 

آهای  !

کران !

کوران !

بترسید ازخشمِ خدایی که ؛

کند طوفان !

 

سگ ها ی نجیب را

به اتاق گاز مَکِشید

آنان را مکشید  !

 هیتلردرون را بکشید !!!!

"خود" را بکشید  !

 

اسلام را به چالش مکشید

از دستان پر خونتان خجالت بکشید  !

 

اگرتشنه ی خونید ؛.....

"من"را بکشید

"تن" را بکشید

"مرا" بکشید !

زیرا من نیز ؛

 گرسنه ام ،

تشنه ام  ،

بی خانمانم

مظلومم  !

 

محکومم بجرم بیگناهی !

ناجوانمردانه ؛

مطرودم !

 

"مرا" بکشید !

تا شاید تشفی پذیرد

خونخواریتان

خونخواهیتان  !

 

(بجرم گرسنگی)

سگ ها را مکشید !

س...گ ها را مکشید

س..گ..ها...را...م....کش....ید !

sher-erfan.blogfa.com

شعر عرفان واعتراض

 

محمد کدخدائی !

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 11 چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 نظرات ()

                    من خدا را شکر نمی کنم  !   (2)

 

یادمان باشد که اگر گذشته های دردناک را بیاد داشته باشیم ، این بدان معناست که درد ورنج

ونومیدی ونارضایتی های فراوانی در گذشته داشته ایم که بجای رها کردن ودور ریختن و

بفراموشی سپردنشان، با کمال تاسف آنها را جزئی از خودمان کرده وبا آنها هم هویت وهم خانه

شده ایم وآن خاطرات تلخ  ، جزئی از کاراکتر و شخصیت و هستی ما شده وهمواره به این امیدیم که

شاید بنحوی آنها را تعمیروترمیم وتعویض وجبران کنیم  !

 

 و البته باید مراقب باشیم که پیامدهای ناگوارو جبران  ناپذیرزندگی ذهنی در آینده وامید واهی به اینکه  فردا وفرداهائی که

درآینده خواهد آمد وگذشته های بثمر نرسیده ما  را درست خواهد کرد، ما را ازموهبتها ونعمتهای بسیاری که بالقوه در اختیار

داریم وقدرش را نمیدانیم غافل میکند  .                                                                                                   

 

مثلاٌ ما برای بدست آوردن صدمیلیون پول که فکرمیکنیم اگر داشته باشیم  بسیاری از مشکلاتمان حل خواهد شد و این پول و

نیزآسایش وآرامشی  را که قرار است برایمان بدنبال داشته باشد ، در آینده بدست  می آید  ؛                                           

  ده سال شب وروزبا جدیت وپشتکار بی نظیرو تحمل و بردباری وقناعت وگاها محرومیت از آرامش و آسایش وحتی

نیازهای مادی ومعنوی کار میکنیم زحمت میکشیم سختی به خود وخانواده مان هموارمیکنیم وچه بسا بجای صد میلیون تومان

دویست میلیون دربیاوریم .                                                                                                                                                                             

ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم دهسال پیرترشده ایم وحتی بخاطرتحمل رنج های مضاعف بمراتب پیرتر وشکسته تر ازانچه باید

باشیم  نشان داده میشویم!  .                                                                                                                 

بچه هایمان بزرگ شده اند ولی ما متوجه بزرگ شدن آنها نبوده ایم  احساس کمبود محبت و دوری

وبیگانگی بچه هائی که ما خیال میکردیم داریم بخاطر انها این همه تلاش کرده ومحرومیت ها را

تحمل میکنیم ، میان خانواده کاملا محسوس است .

همسرمان زیبائی ونشاط وحوصله گذشته را ندارد

و....... وبسیاری چیزهای دیگرکه ازدست دادنشان                                          

نه جبران پذیر است ونه قابل بازگشت ونه خریدنی  ! ......                                                                               

ماحتی وقتی از گذشته های خوب یاد میکنیم این یاد آوری ها بمعنای این است که ما امروز خوشیهای گذشته را نداریم .    .

وحسرت گذشتِۀ در گذشته را میخوریم وباز هم در اندیشه ساختن  وتکمیل کردن خواهشهای ناتمام ذهن خویش درآینده..وآینده  

وآینده هستیم !          

.وفراموش کرده ایم که بین «دیروز»و«فردا» امروز است واین «لحظه»!!                                                        

واین لحظه وبینهایت لحظه یعنی بینهایت زندگی وامید وفرصت وبسیاری نعمتها وموهبتهائی که در

همین لحظه در اختیار داریم.

وقتی پسر جوانم  ریه اش چرک کرده بود وهم او  وهم من  وبقیه خانواده نگران سلامتی او بودیم انجا بود که

من یکبار دیگر برای یکی ، فقط برای یکی دیگر ازصدها نعمتهائی که داشتم ونسبت به آن غافل بودم  

وهستم  (مثل همۀ مردم دنیا) !!                                                                                 

از ته دل نالیدم که : خدایا شکرت که ریه سالمی دارم!!!                                                                      

تصمیم گرفته ام دفتری تهیه کنم وهمۀ آن چیزهائی را که  در حال حاظرو یا بالقوه دارم  .

و همه ی آن چیزهائی را که ندارم ویا فکر میکنم باید داشته باشم ، طرف دیگر بنویسم  .                                                                           

فکر میکنید آیا داشته ها ونداشته هایمان را میشود از نظر کمی و کیفی با هم مقایسه کنیم  ؟!

پاسخ را هر کودکی میداند..........

وامروزبعد از شنیدن اخباربار دیگر از ته دل با خود وخدا میگویم خدایا شکرت که              

بیماری « ایبولا » نداریـــ...............م. والسلام .             پایان

 

                                                                                                            محمد.........

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 14 چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 نظرات ()

                           من خدا را شکر نمی کنم  !  (1)                                         

اختلاف چرا؟ جنگ وستیزه وخشم ورنجش ونفرت وکینه چرا؟.

رقابتها ومقایسه ها وچشم وهمچشمیهای منجربه "حسادت"وحسادتهائی که غالباً  منجر میشودبه "قضاوت"

قضاوتهائی که چون برخاسته از "خودخواهی وخودبزرگ بینی ومنیّت  وکبروغرور"وعامل "دشمنی

وتفرقه وعداوت وقهروجدائی وویرانیست"  چرا ؟!

چرا آنقدربه ذهنمان فرصت واهمیت میدهیم، تا لحظه لحظه هایِ عمری روبپایان را که میتوانیم با شادمانی

ومهربانی وعشقی بیپایان وابدی سپری سازیم،

وازحظ یک زندگی ایده آل که باید سرنوشت محتوم هر

انسانی باشد،برخوردارشویم را  با احساسکاذب ترسها ونقصها وخواستنهای نامحدود منقوش ومخدوش

ومعدوم نماید ؟

 چرا با زندگی در گذشته، وکشیدن کوله بارسنگین دردها ورنجها ونا رضایتی ها و آرزوهای برباد

رفته ویا کینه ها ورنجشها ودشمنی های فراموش نشده گذشته بر شانه های خسته ی خویش

 اززندگی این لحظه وآرامش ونشاطی  که میتواند قلبهایمان را سرشار از عشق ومحبت ومهربانیِ آکنده از

صفا وصمیمیتوانرژیِ سازنده ونیرومند و مثبت خدائی نسبت به زندگیِ خود ودیگران سازد،

دریغ می ورزیم  ؟!

 

اصلاٌ بیائیم فکر کنیم که: برای( من) دیروزی وجود نداشته، وحتی "امروزم" رابا صبحِ این روز

شروع نکرده ام  !!....

ومن با همین شکل وشمایل فیزیکی،( درهمین لحظه) زاده شده وبدنیا آمده ام .                                   

وزندگیم از همین لحظه آغازیدن یافته .

ودر" ذهن من" جزهمین لحظه،گذشته ای دیگروزندگی دیگر وجود نداشته.

 وبنابراین  :  نه خاطره ای که رنجم دهد  ، ونه آرزوئی برآورده نشده مربوط به گذشته که بتواند امروزم

را که زندگی وهستی است ، به گذشته ای که مردگی  و "نیستی" ست ، تبدیل کند  .

                                                                                                                                                                                                                                              ونه   یا با امیدبه فردائی که نیامده ، وشاید هرگز نیاید ، ویا بگونه ای بیاید که هرگزنه تصورش را کرده ،

ونه انتظارش را داشته ام ، لحظات دلپذیرو سرشار از امید ونشاط وشادمانیم را دربیم وهراسی مجهول

نسبت به آینده ای مجهول  ونامفهوم

 درقالب انتظاری  عبث و بیهوده وابلهانه و در عین آگاهی واراده واختیار (یعنی با دست خودم ) نابود سازم . 

 

                                                                                                        پایان قسمت اول

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 20 چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 نظرات ()

چگونه به خدا خواهی رسید ؟

چگونه می توانی خدا را در خویش بیابی ؟

چگونه از عشق او از رحمت او از لذت هم آغوشی با او بهره مند خواهی شد ، سیراب خواهی شد ،

وقتی که همۀ درها را بسته ای  .

خداوند می خواهد از چشما نت ،از گوشهایت ،از تنت خودش را بیان کند خود ش را عیان کند

و تو قرار است محمل روح خدا باشی .

خداوند میخواهد خودش راعشقش را ،زیباییش را آرامش وشادی ابدیش را ازطریق تو ساطع کند

از طریق تو صادر کند تا همۀ هستی ازطریق تو !، متمتع شوند .

و آنگاه تو همۀ درها را بسته ای گوش هایت را،چشم هایت راهوشت را ، جانت را  .

وغرقی در اندیشۀ عریانِ به خدا رسیدن   !

چگونه وچطور می توان به خدا رسید ؟ .این بدان معنا می ماند که خداوند در سویی ، وتو در سوی دیگری .

واین گونه اندیشیدن وگفتن ما را سخت از انچه بدان امیدواریم دور وکور خواهد کرد !

وقتی مومنیم بر اینکه انا اقرب الیه من حبل الورید....(1)

وقتی مومنیم بر اینکه نفخت فیه من روحی.......     (2)

وقتی مومنیم بر اینکه داخل فی الاشیاء ولا باالممازجه وخارج فی الاشیاء ولا باالمباینه    (3)

پس چگونه برغم آیات قرآن خصوصا ، وسپس احادیث وروایات منقول ومعقول ومنطقی

موجود ، خدا را در آسمان ها می جوئیم ! .

وغافلیم از اینکه اگر بخواهیم برای خداوند جایی ومکانی تعیین کنیم  بطورناآگاهانه برای خداوند

جسم وفرم وحجم قائل شده ایم  !!

بیهوده نیست که لفظ نادرست به خدا رسیدن اینقدر در میان ما رائج شده و متاسفانه عواقب ناپسند بسیاری نیز

بر آن مترتب شده  ؟!

در حالیکه طبق تصریح قران خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است .(قران 1)

طبق تصریح قرآن خداوند از روح خویش در انسان دمیده .(قران 2)

طبق تصریح مولا علی : خداوند داخل است در اشیاء ولی نه بگونه ای که با آنها ممزوج ومخلوط شود و

خارج است از اشیاء ولی نه آنگونه که نسبت به آنها مباینتی حاصل  گردیده واز آنها جدا شود  !!!  .(مولا علی 3)

پاسخت را در همین سه مورد از صدها مورد آیه وحدیث وروایت خواهی گرفت  . البته اگر

این درک واحساس عمیق  وحقیقی این که : خدا در من است ! را بخواهی که درک کنی واحساس .

واز خواب مصنوعی دروغ پردازی ها وباورهای گذشته ی در گذشته ای که قران نیز علیه آنها به کرات

برخاسته برخیزی.... وچون بیدار شوی آگاه میشوی و چون آگاه شوی آزاد می شوی  !

 آزاد از همه ی قید وبندهایی که  خود بر دست وپای دلت بسته .

وچون آزادی ورها از بند ، همه موانع وفاصله های مصنوعی را براحتی از پیش پای خود

برداشته و دیگر نخواهی گفت می خواهم به خدا رسید .....

که خواهی گفت میخواهم با خدا یکی شوم

میخواهم بگذارم که خدا در من برفروزد وبرشورد

وچون نگاه میکنم خدا است که می نگرد .

چون گوش فرا می دهم خدا است که می شنود .

و خدا است که خردش را شادمانیش را آرامش ونشاطش را عشقش را امید وانرژی

مثبتش را از ما بیان خواهد کرد .

وبه همه ی موجودات هستی اعم از جامدات و نباتات وحیوانات وانسان ها یی که منتظرو محتاج

این انرژی هستند اعمال کند.......ناتمام

                                                                                            محمد کدخدایی

 

 

 

 

 

 

 

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 12 سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 نظرات ()

به شاعر نماهای فریفته نام ونان !!

(برای که میسراییم شعرهایمان را  ؟؟!!)

 

میسراییم شعرهایمان را

 برای که

برای چه

 

اگراز (آنکه) هست و

نباید باشد

 

و از(آنچه) نیست و

باید باشد

 

اگر در اعتراض ،

به همه ی آن چیزهائی

که هست  !

وبه تمامی ؛

نباید باشد  !

نخواهم که بسرایم  !

نخواهی که بسرائی  !

 

وسپس درد وجدانتِ را درگریز ،

ازمسئولیت های

خطیر قلم

در ابهت هیاهایِ تماشا

و تشویق دیگران

کم کرده

گم  کرده

و تشفی دهی !

 

تا شعرهائی بسرایی

که نسبت به آنکه هست

ونباید باشد

وآنچه نیست

وباید باشد

با توجیهات

رندانه

وکلاه شرعی های

غیر شرعی

بی تفاوت بمانی  .

 

تا دگر باره

گرسنه گان ،

محبوسان

تبعید شدگان

 ونابود شوندگان و

 گردن زدگان  !

 در پیام شعر تو

بی جایگاه باشند

 

پس همان بهتر

 بسرائی شعرهایی

تا در رویاهای چون بادِ

ستایشِ دیگران  آنقدر ؛

چاق شوی

بزرگ و بزرگتر شوی

تا که در اِشراف از فرازِ

کاخ شنی ات

همچون بادکنکی

ترکیده  !

خالی از هوی  

فرو افتی و

غرق شوی

 

باری  !

انانکه بِرّغم داشتن یک زبان مشترک

زبان ترا و مرا ،

 نمی فهمند ،

نمی دانند  ،

ونمی خوانند  ؛

بینوا توده های گرسنه ی

زحمتکش وبیچاره ای هستند که

زخم ها و دردها یشان

سخت  ؛

عمیق است و

کهنه

وواژگان شعر امروز

سخت دقیق است و

نو

وهرگز سنخیتی نخواهد بود میان

این دو  !

 

محمد.........

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 11 سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 نظرات ()

( اربابان برده فروش  !)

آدمیم و

صاحبانِ

چشم وگوشیم

 

انسانیم و

وارثان

عقل و

هوشیم

 

اما

 ناباورانه

وبیشرمانه

فروخته ایم

 

"آزادی"

"اراده"

 و "حق انتخابمان" را

 

به اربابانِ

(برده) فروش  !

زیرا  ؛

فاقدانِ

شجاعت

شعور

و

 

شرافتیم  !                                         محمد......

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 13 شنبه 16 اسفند 1393 نظرات ()

    ( قسمت   !!......)

جهانی پر ریا خالی زعصمت !

هرآنچه ازجنون و، خدعه و، مرگ است ونفرت

همه برگردن قدر است و قسمت

ریاکارو دروغینند و

 پست و ازگناه مست .

زاین مردم ندیدم درجهان ؛

پست ترازاین پست .!

 

                                                              محمد .....

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 13 شنبه 16 اسفند 1393 نظرات ()

           دستت را برای آشتی  !

 

ستیزه گرانی هستیم گرانبار

سرشار از درد ورنج

از نفرت و کینه های پُربار .

همواره در حالِ انتخاب و برگزیدن

میانِ "بودن ونمودن"

 "زنده بودن وزندگی" ! .

وغالبِ انتخاب هایمان

 درد آورست وحسرتبار

لحظه لحظه های زندگی

 چه بی ثمرمی گذرد وبیهوده

وگذر عمرمان مهدور

 در سیل خاطره های کالِ گذشته های بی بار .

و انسان ، گرفتار در گرداب هولناک وهراس آورِ

" چه باید کردن هایِ " بیهوده و بی نتیجه !

بی آنکه بیندیشد ، تنها راه نجات و رهائی را

" از درون باید جست " !

کافیست

 دستت را برای  "آشتی "   دراز کنی !....

محمد.....

 

 

 

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 13 دوشنبه 4 اسفند 1393 نظرات ()

(خدا در لقمه ی پنیر ونان  !) {عرفان}

 

"خدا"

"عشق"  است

 

عشق

"زندگی" ست

 

ومن امروز ،

بدست نوه ی ،

بهترز (جان ) !

 

عشق را

خدا را

زندگی را

 

دیدم  !

 

در میان

لقمه ای  ،

"پنیر" و

(نان) .

                                               محمد.....7/10/1393

 

 

 

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 40 سه شنبه 14 بهمن 1393 نظرات ()

 

    (بمناسبت شفای بیماری لاعلاجم درحرم امام رضا ع)

            در حریم پور موسی  !!                                                 

 

محمد کدخدایی(مشترک ) بازدید : 11 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات ()

                                           نا خدا و با خدا  !

 

ای نا خدای با خدایِ کشتیِ عشق و رهائی !                                               

مرا از این ساحلِ پرغوغا و هیاهایِ صیادانِ خشک و خشن باورهای دروغین گذشته گان درگذشته

 و تقلیدهایِ مهوّع، وزیستن درگذشته                                                                                                        

بران و ببر !

که عنقریب، بجرم کفرو ارتداد نسبت به ارزشهایِ بی ارزشِ" داعش اندیشانِ "محرف و منحرف،...

مسیح وار، به صلیبِ جهلم خواهند کشید !

ای ناوخدا !... من از میانِ زندان هایِ جهلِ کدخدایِ اذهان واندیشه هایِ فتنه جو وآشوب طلب

و ریاکاررسته ام ..

من بندهایِ اسارت بارِ" مصلحت هایِ حقیقت کُش "را از دست و پا و گردن

وشرفِ خویش ، بریده ام !                                                                                                        

و عمیقاً بیزاری جُسته ام از، بگونه ای "بودن" و بگونه ای دیگر "نمودن" !َ

و تحمیلِ شخصیتی که آن "نیستم" ولی" باید باشم " !                                                                                    

مرا به سرزمینی بر، که در آنجا نه به "باخدا" امیدی باشد  !

و نه از "بی خدا" نفرتی  !                                                                                                                     

نه از کدخدا طمعِ خیر و برکتی،...

و نه از "خدایِ دگرگونه" و مسخ شده، و ساخته و پرداخته "عوام فریبان داعشی"، بیم وهراسی !                  

مرا در میانه بحری بی کناره.......دوراز هر افق و کرانه،

چنانِ جزیره ای،

قائم به" ذاتِ خویشِ" دریا.....

و مامنی که آخرین راهِ نجاتِ مستغرقینِ نومید و خسته باشد،...                                                                       

                                                                                             پیاده کن  !

                                                                                                                    محمد......

 

 

 

شعر ناب پارسیشعر ناب پارسی در خدمت شما شاعران وفرهیختگان و نویسندگان می باشد

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
نام سایت
Profile Pic
پنجره ای به دشت پهناور ادبیات پارسی *تاریخ تاسیس: 1/12/1390
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • تعدادی ازنویسندگان
  صفحات جداگانه
 • ان روزها
 • نقد ادبی
 • تک چرخ
 • درمصرف عشق
 • dastan2
 • dastan1
 • آن روزها
 • مصرع ها
 • واز
 • این دلم
 • تنهایی
 • اسمان من
 • فروش مجموعه اشعار محمدرضادرانی نژاد
 • فروش مجموعه اشعار و مقاله های هاشم توکلی
 • شب قدر
 • چاره چیست
 • صبوری
 • آخرین سخن
 • دوشعراز توکلی
 • آمدی به مهر
 • بانو
 • فصل افول
 • پرنده
 • فروختم
 • زمینانه
 • مضرابهایت را ببار
 • و
 • نه آنقدرها
 • وپدر
 • چند فرانو
 • چند متر آنطرف
 • وقتی تو
 • آن روزها
 • شعر کوتاه 1
 • شعری از عباس جفره
 • ..
 • منوی کاربری
 • شعری از مجید جعفرزاده کسیانی
 • شعری از هدی اقبالی
 • پرداخت حق اشتراک
 • شعری از فتانه مستوفی
 • شعری از کارن مقدم
 • شعری از مریم بهنام
 • مسعودجعفری شعر نو
 • شعری از روح اله جعفری
 • لیلا رحمتیان
 • مجید ماه بانویی
 • پیاله ای پر کن
 • کوبانی فصلی خونین -هاشم توکلی
 • خواننده های شعر های من
 • مهتابی ترین
 • گاهی دلم پر است
 • شب قدر
 • هاشم توکلی
 • ارسال شعر یا داستان
 • ..
 • ارسال مطلب
 • محمد شیرین زاده
 • رباب الاله
 • کوثرمددی
 • هدی اقبالی
 • اما اهورا
 • مرضیه اکرمیه
 • هدی اقبالی
 • فاطمه جهانباز نژاد
 • وحیدرشیدی
 • محرم است
 • هق هق خودکار-محمد اقازاده
 • اعتصاب خشک
 • تورفتی-حامد موسوی
 • شیطان درون
 • سیگار اخر مرتضی شالی
 • توکه رد می شوی - سلمان مولایی
 • گلدن روول
 • ای ماه من(هاشم توکلی)
 • کشید(جوادنیری)
 • ماه در مخاق(حسام الدین مهرابی)
 • هویت(محمدرضاجعفری)
 • غروب(حامدبهمنی)
 • آی عشق(دنیا چگینی)
 • طلیعه رنگین کمان(اکبر رشتو)
 • نسیم های اتفاق(درانی نژاد)
 • نامه ای از کرمان(درانی نژاد)
 • میان پرهایش(درانی نژاد)
 • دست می زنم(درانی نژاد)
 • من تو را بوسیدم(درانی نژاد)
 • لاک پشت(درانی نژاد)
 • عقیل(درانی نژاد)
 • شاید(درانی نژاد)
 • دغدغه(درانی نژاد)
 • جاودانگی (محمد رضا درانی نژاد)
 • به بلعیدنی (محمد رضا درانی نژاد)
 • چیزی نمانده است(محمد رضا درانی نژاد)
 • اوباما نیست
 • انتحار(محمد رضا درانی نژاد)
 • اشانتیون(محمد رضا درانی نژاد)
 • هدیه(محمد رضا درانی نژاد)
 • هود ناقلا(محمد رضا درانی نژاد)
 • تک چرخ(محمد رضا درانی نژاد9
 • جو درو کنم(محمد رضا درانی نژاد)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1566
 • کل نظرات : 1908
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 379
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 24
 • بازدید امروز : 47
 • باردید دیروز : 75
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 140
 • بازدید ماه : 2,837
 • بازدید سال : 26,638
 • بازدید کلی : 705,289
 • ارسال شعر و مطلب
  برای ارسال شعر و مطلب با یوزر و پسورد زیر وارد سایت شوید و روی ارسال مطلب کلیک کرده مطلب را نوشته و ارسال نمایید یوزر karbar پسورد 123456