close
تبلیغات در اینترنت
***** شعر ناب پارسی ***** - مطالب ارسال شده توسط mkavir
loading...

***** شعر ناب پارسی *****

پایگاهی مستقل برای نشر ادبیات پارسی

غلامرضامحمدی(کویر) بازدید : 54 سه شنبه 12 فروردين 1393 نظرات ()

 

خسته ام از این کویر!

ازفریب این فسانه های رنگ رنگ!

از فراق رفته های بی فروغ!

از درنگ این دریغهای بی شمار.!..

اینچنین ،غریبِ خاطرم گمان نبود.

ای خوشا فراخنای ِتا همیشه ،عشق.     تا ابد، رها

دل گشوده در قنوت من دو دست

تا قناتِ بی ملالِ عشق

جاری کویر روزگار من شود.

همت بلندم آرزوست.

    شهپری که بر کشد ز هفت آسمان ،مرا

آنچنان که "بیکران"شکار من شود

کهکشان ،غبار رهگذار ِ من.

من که از الست، آفرینِ آفرینشم نصیب گشت

پس چرا نشد ،دامنی گشاید آسمان،زمهر؟

مه چراغ شام تار من شود؟

ای خدای مهربان !

عاشقم کن آنچنان که هفت شهرِ عشق

رهسپار روزگار من شود

من شکوهِ اشتیاق خویش را به بوی تو

با بهشت پر شگفت آرزو، عوض نمی کنم

باشد اشتیاق من در این شمار ،

صد بهشت گل بر آورد به وصل

بهترین بهار من شود!

*************

غلامرضامحمدی(کویر) بازدید : 73 جمعه 23 اسفند 1392 نظرات ()

تا چند روز دیگر بهار مهمان ماست  یاشاید ما مهمان بهاریم زیرا:

بسی تیر ومرداد واردیبهشت      /بیاید که ما خاک باشیم وخشت

او میرود ومیآید وما میرویم ونمی آییم .فرصت تماشا اندک است وبهره ما از چمن دهر کوتاه.چه باید کرد ؟هیچ .شکر خدا،همین واژه ای که در گفتگوی روزمره ما تکرار میشود اما به چه معنی ؟به معنی سپاس وتسبیح وهمراه شدن با همه ی ذرات عالم .ما دربرابر عظمت هستی واسرار ازلی چه میتوانیم کرد جز خضوع وفروتنی ودعا.ما چه می دانیم در پشت پرده چه خبر است ؟ماییم وپرسشهای بی نهایت وپاسخهای محدود .ماییم و"وماادراک" های تحیر برانگیز قرآن .جز به فرمان بودن چاره نیست ،البته مختاریم که هیچ به فرمان نباشیم وخدارا تسبیح نکنیم وقطره باشیم بی اتصال به دریا!اما یادمان باشد این نیستی است.

همه هستی زیباست تاما چگونه نگرشی داشته باشیم وهمه کاینات شگفت است اگر بیندیشیم وبهار اسراریست شور انگیز اگر اندیشه کنیم.

آفرینش همه تنبیه خداوند ِدل است /   دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

خبرت هست که مرغان چمن می گویند /  آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار(سعدی)

اینک که نفس باد صبا مشک فشان میگردد وگل دفتر اسرار خداوند می گشاید واز خاک تیره سبزه وریحان بر میخیزد وجلوه ای کوچک از رستاخیز بزرگ جلوه گر میشود خوب است جور دیگر بنگریم ودرس بیاموزیم ودر تحول روزگار خود را متحول کنیم.به نظر میرسد نه تنها در این هنگامه سبز طبیعت بلکه همیشه وهرجا باید آنسوی اتفاقات ورویدادهارا بنگریم وتحلیل کنیم !

براستی پشت این همه شگفتی چیست ؟

آنکه پر نقش زد این دایره ی مینایی  /کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

پشت پرده خبرهاست !

حالی درون پرده بسی فتنه میرود /  تاآن زمان که پرده بر افتد چه ها کنند.آه

 ای خدای بهار آفرین ومهربان تو میدانی که چقدر دوستت داریم،چقدر ترا عاشقیم !

هرکس به تماشایی رفته است به صحرایی /  ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی./ کاش بویی از گلشن اسرارت به ما می رسید تا چون گل ،پیرهن می دریدیم وچون بلبل نغمه دلنشینمان در چمن طنین داشت :

به گل و بلبل اگر باد نه بوی تو رساند/  این چرا جامه دران آمد واین نعره زنان.؟...راستی اندیشیده اید که چه درسهایی می توان از بهار آموخت؟اینها به نظر من آمده است تا شما چگونه برداشت کنید:

1/گره گشایی:که شاعر گوید :

چوغنچه گر چه فرو بستگی ست کار جهان /تو همچو باد بهاری گره گشا می باش

2/خضوع:دربهاران کی شود سرسبز، سنگ /  خاک شو تا گل برآید رنگ رنگ

3/شکفتن وسرسبزی وجوان شدن 4/خانه تکانی  5/غنیمت شمردن فرصت ها با آگاهی از محدودیت بهار:نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی/ که بسی گل بدمد باز وتو در گل باش

6 :تفکر در صنع خدا:اینهمه نقش ِعجب بر در ودیوار وجود // هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار

7گل بود ن نه خار :هرگز فکر کرده اید که چرا گل عزیز ومحترم است؟ زیرا طراوت دارد ،زیبایی دارد ،لطیف و دل آراست ،تازگی وصفا دارد،رنگ وبوی دل انگیز دارد ،لبخند دارد وروی خوش ،دفتر اسرار دوست است وپیام رسان محبت.

گل شاهکار خدای زیبایی هاست وتبلور نشاط وهم زمینه ساز  برگ وبار ومیوه .وسرشار از امید ونوید.وبا وجود همه ی اینها دریغ که عمرش کوتاه است

8:آشتی ها بافطرت وخویشاوندان 9:دروس عرفان وخدا شناسی10:گشاده دستی وایثار:گل افشانی درختان وچمن ها وبخشیدن میوه ها وبرگ وبارها وسایه سارها.11:اعتدال :هوایی فرحبخش داشتن که نه سرد است ونه گرم وهمه خاطر ها را می نوازد ودلها را نوازش می دهد.12عشق ومستی که در احوال مرغان چمن پیداست 13 :راز زندگی :که همان شکفتن وبازبان سبز پند گفتن است14:پاکی درون وبرون /15 مدام نوشدن/16 معطر بودن ......اری سخن اندر این مقوله بسیار است وبرداشت های من اندک .امیدوارم خدای محول الحول والاحوال، مارا احسن الحال نصیب فرماید وتوفیق بندگی عنایت کند تا دگر شویم ودگر سازیم وهرلحظه از روزگار عبرت گیریم.
چه زیباست همراه بهار، کینه ها را بزداییم وگل بکاریم وگل باشیم و عطر بوی محبتمان محفلها بیاراید  وچون بلبلان ترنم عاشقی  برآریم ودل بدست آریم ویادمان باشد گلِ سر سبد آفرینش ما انسانها هستیم نه این گلها که همین پنج روز و شش باشند.بدرود

غلامرضامحمدی(کویر) بازدید : 40 جمعه 16 اسفند 1392 نظرات ()
مسجد جامع یزد/این قامت بلند شکیبای بی قرین!


درشهر خشت وخاطره
    شهر نجیبِ خاک،

این خطه ی تلاش وشکیب و شعور وشور،
اینجا که در چمن، همه گلدسته رُسته است،
مانده است یک شکوهِ شکیبایِ بی قرین،
میراث ماندگار ،
آنسان که بی ملال،   تاریخ در تبسم او موج میزند.
فرهنگ در تغزل او مانده یادگار.
یک قامت بلند ِتوازن که برده دل
یک سرو آشنا که به صحرا تنیده مهر.
انگار در نمازِ نیاز ایستاده سبز،
یک سرو سرفرازِتماشا که درقیام،
سرمست درقنوتِ تمنا گشوده دست
وین شهر خسته را به دعا ساز می کند،
این کیست این غریبِ دلارامِ روزگار؟
کاینگونه سبز میرسد از دشتهای عشق،
اینسان زلال میرسد از باغ های دور،
این کیست کاینچنین غزل آغاز می کند؟
انگار جاری است/ از باده قنات ِقنوتش دو رود نور..
این می فروش کیست؟     کاینسان به تشنگان زمین روح میدمد
می بخشد از پیاله ی توحید ،زندگی،
دستی چنین عزیز ندیدم در این دیار،
برمن که سخت تنگدلم درکویر زرد ،
تا دل به اوج بال برآرد از این حصیض!
گویی تمام پنجره ها باز می کند!
لطفش مدام، مرهم دلهای خسته باد!
جایی دلم نخوانده چنین راز بندگی ،
یادش قرار خاطرخوبان بیقرار!
بشکوه آسمانی اش از هربلا به دور!

نامش بلند باد /  شکوهش همیشگی !

غلامرضامحمدی(کویر) بازدید : 61 شنبه 09 شهريور 1392 نظرات ()


برافکارت نظر فرما که گفتارت شود روزی
مراقب باش گفتارت که رفتارت شود روزی
به رفتارت مدارا کن کزان عادت به بار آید
گر عادت ناپسند افتد،گران بارت شود روزی
گران باری کزان مشکل توان رَستن،وگر ماندَ
بسازد خُلق وخویت را ومعمارت شود روزی
برآید سرنوشت از کشتگاه رشته با خویت
چو بذری کاشتی ،کالای بازارت شود روزی
بدینسان هرکسی تقدیر خود را خویش می سازد
بهاراندیشه کن ،تا گل گرفتارت شود روزی
به کردارِ نکو با مردم آنسان دلنوازی کن
که هر کس آشنایت گشت، دلدارت شود روزی
به خوی ِ خویشتن ،رنگ خدایی زن اگر خواهی
خدای ِ مهربانی ها،خریدارت شود روزی

شعر ناب پارسیشعر ناب پارسی در خدمت شما شاعران وفرهیختگان و نویسندگان می باشد

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
نام سایت
Profile Pic
پنجره ای به دشت پهناور ادبیات پارسی *تاریخ تاسیس: 1/12/1390
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • تعدادی ازنویسندگان
  صفحات جداگانه
 • ان روزها
 • نقد ادبی
 • تک چرخ
 • درمصرف عشق
 • dastan2
 • dastan1
 • آن روزها
 • مصرع ها
 • واز
 • این دلم
 • تنهایی
 • اسمان من
 • فروش مجموعه اشعار محمدرضادرانی نژاد
 • فروش مجموعه اشعار و مقاله های هاشم توکلی
 • شب قدر
 • چاره چیست
 • صبوری
 • آخرین سخن
 • دوشعراز توکلی
 • آمدی به مهر
 • بانو
 • فصل افول
 • پرنده
 • فروختم
 • زمینانه
 • مضرابهایت را ببار
 • و
 • نه آنقدرها
 • وپدر
 • چند فرانو
 • چند متر آنطرف
 • وقتی تو
 • آن روزها
 • شعر کوتاه 1
 • شعری از عباس جفره
 • ..
 • منوی کاربری
 • شعری از مجید جعفرزاده کسیانی
 • شعری از هدی اقبالی
 • پرداخت حق اشتراک
 • شعری از فتانه مستوفی
 • شعری از کارن مقدم
 • شعری از مریم بهنام
 • مسعودجعفری شعر نو
 • شعری از روح اله جعفری
 • لیلا رحمتیان
 • مجید ماه بانویی
 • پیاله ای پر کن
 • کوبانی فصلی خونین -هاشم توکلی
 • خواننده های شعر های من
 • مهتابی ترین
 • گاهی دلم پر است
 • شب قدر
 • هاشم توکلی
 • ارسال شعر یا داستان
 • ..
 • ارسال مطلب
 • محمد شیرین زاده
 • رباب الاله
 • کوثرمددی
 • هدی اقبالی
 • اما اهورا
 • مرضیه اکرمیه
 • هدی اقبالی
 • فاطمه جهانباز نژاد
 • وحیدرشیدی
 • محرم است
 • هق هق خودکار-محمد اقازاده
 • اعتصاب خشک
 • تورفتی-حامد موسوی
 • شیطان درون
 • سیگار اخر مرتضی شالی
 • توکه رد می شوی - سلمان مولایی
 • گلدن روول
 • ای ماه من(هاشم توکلی)
 • کشید(جوادنیری)
 • ماه در مخاق(حسام الدین مهرابی)
 • هویت(محمدرضاجعفری)
 • غروب(حامدبهمنی)
 • آی عشق(دنیا چگینی)
 • طلیعه رنگین کمان(اکبر رشتو)
 • نسیم های اتفاق(درانی نژاد)
 • نامه ای از کرمان(درانی نژاد)
 • میان پرهایش(درانی نژاد)
 • دست می زنم(درانی نژاد)
 • من تو را بوسیدم(درانی نژاد)
 • لاک پشت(درانی نژاد)
 • عقیل(درانی نژاد)
 • شاید(درانی نژاد)
 • دغدغه(درانی نژاد)
 • جاودانگی (محمد رضا درانی نژاد)
 • به بلعیدنی (محمد رضا درانی نژاد)
 • چیزی نمانده است(محمد رضا درانی نژاد)
 • اوباما نیست
 • انتحار(محمد رضا درانی نژاد)
 • اشانتیون(محمد رضا درانی نژاد)
 • هدیه(محمد رضا درانی نژاد)
 • هود ناقلا(محمد رضا درانی نژاد)
 • تک چرخ(محمد رضا درانی نژاد9
 • جو درو کنم(محمد رضا درانی نژاد)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1566
 • کل نظرات : 1908
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 379
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 24
 • بازدید امروز : 35
 • باردید دیروز : 75
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 128
 • بازدید ماه : 2,825
 • بازدید سال : 26,626
 • بازدید کلی : 705,277
 • ارسال شعر و مطلب
  برای ارسال شعر و مطلب با یوزر و پسورد زیر وارد سایت شوید و روی ارسال مطلب کلیک کرده مطلب را نوشته و ارسال نمایید یوزر karbar پسورد 123456