close
تبلیغات در اینترنت
***** شعر ناب پارسی ***** - مطالب ارسال شده توسط ssa69
loading...

***** شعر ناب پارسی *****

پایگاهی مستقل برای نشر ادبیات پارسی

سجاد صادقی بازدید : 83 جمعه 22 فروردين 1393 نظرات ()

 

وقتی که قرن ما پر از سیمان و سنگ است
بانو کنــارت زندگــــــی کـــردن قشنگ است
تا آمـــدی انـــــدوه هایــــــم بـر طـــــرف شد
احوال من امروزهــــا شـــور و جفنـــگ است
تـــاریــــکی دنـــــیـــــــای مـــــن را زود بـردی
این روزهــــا دنیـای مـــــن پر نور و رنگ است
ماهم شدی و خیـــــره می مـــانم به رویــت
گویی نگـــاه من همــان چشـــم پلنگ است
با تـــــو تمـــــام لحـــــظه هایــــم عشق دارد
بی تو دلــــم بی وقفه و بسیـــــار تنگ است
با مــــن بمـــان و زندگـــــی کن تـا نــگویــــم
پای تمــــام لحظه هایـــم بـــی تو لنگ است
بــایــد بگــویـــم قلب مــن منزلگــه تــوســت
حالا کـــه بین منطق و احسـاس جنگ است

 

سجاد صادقی بازدید : 36 یکشنبه 22 دي 1392 نظرات ()

دوبـــــــــــاره ديـــــــر كــــرده اي سر قرار لعنتي

ســـــــــر همــان دقيقـــه ها ســر چهـــار لعنتي

و گوشــه اي نشستــــــه ام بيايــي و خبر دهي

كجـــــــا رفتــه اي تو بـــاز ؟ پي چه كـار لعنتي ؟

چقــدر زجــر ميــــكشـــــم از انتـــظــار نـا بـه جـا

چقــدر زجــر مي دهـي،مــــرا تـــــو يـــــار لعنتي

صـــداي گريـــــه هاي من به گوش تو نمي رسد

صـــداي گريــــه ي من و هميــن سـه تـار لعنتي

گمـــان نميكنـــــم كــــه تــو براي من بيايي و ...

دوبــــــاره اخـــــــم ميكنـــم بــه روزگـــــار لعنتي

مــــرا شكنجه ميدهي و مي كشي مرا به زيــر

شكست خــــورده ميشـــوم،بـه پـاي خار لعنتي

و حلقه هاي چشم من و حلقه اي به دست تو

بس اســت قاتــل دلـــــــم چقــــدر دار لعنتي ؟

شدم بــه پيش چشــم تــو همــان گداي پاپتي

تــــــو پــادشــــاه عالمـــي تــويـي سزار لعنتي

تمـــام مي شوم شبــي به دور چشـم هاي تو

تمـــام مي شود دلـــــــــم تـــــه بـــــهار لعنتي

دوبـــــــــاره ديـــــــر كــــرده اي سر قرار لعنتي

 

ســــــر همــان دقيقـــه ها ســر چهـــار لعنتي

مرگ

سجاد صادقی بازدید : 30 دوشنبه 18 آذر 1392 نظرات ()
به شــــــدت خـــــراب ِ خــــــراب ِ خــــرابــــــــم

 

چقـــــــــــدر آرزو دارم اينجــــــــــا بخــــوابــــــــم

بميـــــــــرم بميـــــــــرم بميـــــــــرم بميـــــــــــرم

كــــــــــه كمتــــــــــــر شود رنج و درد و عذابـــم

نه شعرم پريش و نه خوابم پريشان شده اسـت 

و حتـــــــــــــي طبيبــــــان نكردند من را جوابـــم

كســـــــي باعــث و بانــي حـــــال من نيســـت

خــــــــــــــودم خــــــــواستم تا كه ديــگر نتابـــم

خــــــــــــــودم خــــــــواستم تا كه كمتر بسـوزم

كـــــــــــــه مــردم نفهمنـــد بـــــــــــوي كبابــــم

چقــــــــــــدر دوســــــــت دارم كه راحـت بميـرم

ولــــــــــــــــــــي تـــــــرس دارم از روز عقــابــــم

شـــــب و روز دنبـــــــــــــــال مرگـــــــــم اگرچـه

بميـــــــرم سرابـــــــــم نميـــــــــرم سرابــــــــــم

مبـــــــــــــادا كــــه غمگيــــــن شويـد از وفاتــــم

كـــــــــــــــــــه مرگـــــــم مقدر شده در كتابــــم

فقط گاه گـــــــــــــاهي به سويـــــــم فرستيــــد

كـــــــــــــــــــه محتـــــــاج حمد و عطــر گلابــــم

بشـــــــــــــوييد سنگ مـــــــزارم به آب روانــــي

بشـــــــــــــوييد از مـن كمــــــي اضطـــرابــــــــم

سجاد صادقی بازدید : 41 چهارشنبه 29 آبان 1392 نظرات ()

اول صبح است،اتفاق خاصي نيافتاده،خبر بدي نشنيده ام،اما بغض دارم،گلويم درد مي كند و حال و هواي چشمانم باراني است.روز عجيبي است،متفاوت تر از ديگر روزهاي سال ...

كتاني هايم را مي پوشم و از خانه بيرون مي زنم،اطرافم را پر از آدم هايي مي بينم كه شتابان به سمت يك مقصد روانه اند،گام هايم را بلندتر و با شتاب بيشتري بر مي دارم كه مبادا يك وقت دير برسم.انگار همه دعوتند به يك مهماني،اما نه،تيپ و قيافه و حال و هواي مردم و شهر به مهماني نمي خورد،خدايا امروز چه روزي است ؟ چندم است ؟

كوچه ها را يكي پس از ديگري پشت سر مي گذارم و از انبوه مردم سبقت مي گيرم،در طول مسير تقويم ماه جاري را در ذهنم مرور مي كنم و مي رسم به يك روز، روز واقعه ...

ناگهان مي ايستم،ترديد دارم،بروم يا نه،مثل صاعقه اي اين سوال به ذهنم خطور مي كند كه : مگر من اهل كوفه هستم كه برگردم ؟ نه ... هرگز ... مردم شهر مرا به غيرتشان مي شناسند،مگر مي شود كه نروم ؟

مصمم تر و با اراده و با گام هاي استوار و محكم به سمت ميداني مي روم كه در آن جمعيت عظيمي مشتاقانه منتظرند،اما منتظر چه ؟

گوشه اي از ميدان لابه لاي انبوه مردم مي ايستم و به دنبال جوابم مي گردم،غرق مي شوم در كلاف سر در گم افكارم و فكر مي كنم كه اين همه پرچم و علم و بيرق براي چيست ؟ چرا بعد از گذشت اين همه سال باز هم مردم مشتاقانه به در خانه ي كسي مي آيند كه مي گويند كشتي نجات و هدايت است ؟ واقعا چرا ؟

جوابي پيدا نمي كنم جز سه حرف : عين ... شين ... قاف 

ناگهان تلاطم جمعيت من را به خودم مي آورد،نگاه هاي خيره ي مردم به ابتداي كوچه اي مرا ذوق زده مي كند كه ببينم چيست دليل اين همه اشتياق ...

روح مقدسي بر سر دستان جمعي عاشق و دل باخته با عزت و هزار آبرو به ميدان مي آيد و مي تركاند بغض گلوگير چندين ساله ي اين اهالي را ... 

بوي گلاب و اسفند و عود فضا را پر مي كند،دهان ها به ذكر صلوات معطر مي شود و همچنان چشم ها خيس ... آري امروز روز واقعه است،امروز عاشورا و كربلا همين جاست،همين ميدان اعتمادي خودمان ...

فضاي عجيبي است،نمي دانم چه بگويم،قلمم ياري ام نمي كند،بايد باشي تا لمس كني اين همه احساس را ... از يك طرف صداي طبل و دهل و سنج،از يك طرف صداي حسين حسين خيل جمعيت و از سويي ديگر سكوت ملكوتي امامزاده عبدالله ...

بايد باشي،بايد باشي تا پي ببري به عمق ارادت اين مردم،به بزرگي اين روز و عظمت حسين بن علي ...

براي تو مي گويم،تويي كه نبودي،تويي كه نديدي اين همه عشق را،به تو مي گويم اهالي اينجا از كوچك و بزرگ و پير و جوان و زن و مرد حداقل سالي يك بار بي دغدغه و صادقانه عاشق مي شوند و عشقشان را بروز مي دهند،امروز روز عاشقي است،روز واقعه،اينجا ابوزيدآباد است،شهري در دل كوير،جايي كه خصلت مردمانش هميشه اين بوده كه پشتشان از آفتاب و دلشان به خدا گرم است ...

دوست من،اگر عمري باقي باشد از همين الان دعوتي به روز واقعه ي در پيش به صرف عشق ...

مكان : ميدان اعتمادي

 

 

" و من الله توفيق "

سجاد صادقي-28 آبان ماه 92

سجاد صادقی بازدید : 55 دوشنبه 13 آبان 1392 نظرات ()
پر ميكشد چشمان من امشـب به سويــت
يــك عمـــر مــانده ايــن دلــــــم در آرزويــت
ميســـوزم و حسرت به دل آقـــــاي خوبــم
تـــا كــه بيـــــايم كربـــــــلا در جسـتجويـت
از اين حرم تا آن حرم وصل به عشق اسـت
يــــك كهكشـــــان اعجـــاز دارد خاك كويــت
گــرچــــه گنــــه بسيــــار كـــــردم ، نااميدم
مــــــن واقفـــــــــم كــــم كرده ام از آبرويت
عشق تــو را دارم به دل امــــــا دوبــــــــاره
باعـث شـدم تــــا بشـكند بغـــــض گلـــويت
مولـــــــــاي من لب تشنه ام دريـــــــاب آقا
اي كــــاش ميشد من بنـــــوشم از سبـويت
بـــــــوي محـــــــرم مــــيرسد از هر طرف باز
چشمــــان مشتاقـــان به دست چاره جويت
پ ن : ايام سوگواري آقا و ياران باوفاش رو تسليت ميگم،التماس دعا.
شعر ناب پارسیشعر ناب پارسی در خدمت شما شاعران وفرهیختگان و نویسندگان می باشد

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
نام سایت
Profile Pic
پنجره ای به دشت پهناور ادبیات پارسی *تاریخ تاسیس: 1/12/1390
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • تعدادی ازنویسندگان
  صفحات جداگانه
 • ان روزها
 • نقد ادبی
 • تک چرخ
 • درمصرف عشق
 • dastan2
 • dastan1
 • آن روزها
 • مصرع ها
 • واز
 • این دلم
 • تنهایی
 • اسمان من
 • فروش مجموعه اشعار محمدرضادرانی نژاد
 • فروش مجموعه اشعار و مقاله های هاشم توکلی
 • شب قدر
 • چاره چیست
 • صبوری
 • آخرین سخن
 • دوشعراز توکلی
 • آمدی به مهر
 • بانو
 • فصل افول
 • پرنده
 • فروختم
 • زمینانه
 • مضرابهایت را ببار
 • و
 • نه آنقدرها
 • وپدر
 • چند فرانو
 • چند متر آنطرف
 • وقتی تو
 • آن روزها
 • شعر کوتاه 1
 • شعری از عباس جفره
 • ..
 • منوی کاربری
 • شعری از مجید جعفرزاده کسیانی
 • شعری از هدی اقبالی
 • پرداخت حق اشتراک
 • شعری از فتانه مستوفی
 • شعری از کارن مقدم
 • شعری از مریم بهنام
 • مسعودجعفری شعر نو
 • شعری از روح اله جعفری
 • لیلا رحمتیان
 • مجید ماه بانویی
 • پیاله ای پر کن
 • کوبانی فصلی خونین -هاشم توکلی
 • خواننده های شعر های من
 • مهتابی ترین
 • گاهی دلم پر است
 • شب قدر
 • هاشم توکلی
 • ارسال شعر یا داستان
 • ..
 • ارسال مطلب
 • محمد شیرین زاده
 • رباب الاله
 • کوثرمددی
 • هدی اقبالی
 • اما اهورا
 • مرضیه اکرمیه
 • هدی اقبالی
 • فاطمه جهانباز نژاد
 • وحیدرشیدی
 • محرم است
 • هق هق خودکار-محمد اقازاده
 • اعتصاب خشک
 • تورفتی-حامد موسوی
 • شیطان درون
 • سیگار اخر مرتضی شالی
 • توکه رد می شوی - سلمان مولایی
 • گلدن روول
 • ای ماه من(هاشم توکلی)
 • کشید(جوادنیری)
 • ماه در مخاق(حسام الدین مهرابی)
 • هویت(محمدرضاجعفری)
 • غروب(حامدبهمنی)
 • آی عشق(دنیا چگینی)
 • طلیعه رنگین کمان(اکبر رشتو)
 • نسیم های اتفاق(درانی نژاد)
 • نامه ای از کرمان(درانی نژاد)
 • میان پرهایش(درانی نژاد)
 • دست می زنم(درانی نژاد)
 • من تو را بوسیدم(درانی نژاد)
 • لاک پشت(درانی نژاد)
 • عقیل(درانی نژاد)
 • شاید(درانی نژاد)
 • دغدغه(درانی نژاد)
 • جاودانگی (محمد رضا درانی نژاد)
 • به بلعیدنی (محمد رضا درانی نژاد)
 • چیزی نمانده است(محمد رضا درانی نژاد)
 • اوباما نیست
 • انتحار(محمد رضا درانی نژاد)
 • اشانتیون(محمد رضا درانی نژاد)
 • هدیه(محمد رضا درانی نژاد)
 • هود ناقلا(محمد رضا درانی نژاد)
 • تک چرخ(محمد رضا درانی نژاد9
 • جو درو کنم(محمد رضا درانی نژاد)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1566
 • کل نظرات : 1908
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 379
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 24
 • بازدید امروز : 64
 • باردید دیروز : 75
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 157
 • بازدید ماه : 2,854
 • بازدید سال : 26,655
 • بازدید کلی : 705,306
 • ارسال شعر و مطلب
  برای ارسال شعر و مطلب با یوزر و پسورد زیر وارد سایت شوید و روی ارسال مطلب کلیک کرده مطلب را نوشته و ارسال نمایید یوزر karbar پسورد 123456